Unde-i lege nu-i tocmeală

Lucrând cu o echipă de traducători autorizați, biroul Lexigo furnizează servicii de autorizare și legalizare pentru documentele traduse de noi, cu ajutorul unui Notar Public, în măsură să ofere traducerilor autenticitate și forță juridică.

Ce presupune legalizarea unei traduceri?

Traducerile legalizate sunt realizate de un traducător autorizat de Ministerul Justiției și legalizate de un Notar Public. Ce trebuie știut este că Notarul nu legalizează conținutul documentului tradus, ci doar semnătura traducătorului. Astfel, o traducere poate fi legalizată doar la un birou notarial unde traducătorul are depus specimenul de semnătură.

Pentru a simplifica procesul și a te scuti de un drum și o grijă în plus, Lexigo intermediază legalizarea traducerilor efectuate de către traducătorii noștri autorizați.

De regulă, documentele pentru a căror traducere poate fi legalizată semnătura de către notari publici, conform normelor de aplicare a legii notarilor publici nr. 36/1995, art. 319, printre aceste acte se numără:

  • acte de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licență, adeverințe, foi matricole etc.
  • acte de identitate și stare civilă: carte de identitate, pașaport, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces etc.
  • acte societăți: certificat de înmatriculare, etc.
  • acte auto: certificat de înmatriculare, carte de identitate etc.
  • acte notariale: procuri, declarații pe proprie răspundere etc.
  • acte emise de instanțe judecătorești: sentințe, decizii, citații, hotărâri etc.

Ce presupune autorizarea unei traduceri?

Atunci când legalizarea nu este necesară, puteți opta doar pentru autorizarea traducerii. Acest tip de serviciu presupune ștampilarea și semnarea actului tradus de către traducătorul autorizat, fără ca semnătura acestuia să fie legalizată de Notarul Public.

Ask for a complete quotation for your project.

Are you also interested in DTP or interpreting services?

Get in touch with us!

office@lexigo.ro